gemaakt met Magix; 2019
Examen 2015 - Cicero & Plinius Documenten: tekstdocument: pensum met Latijnse tekst (vrij bewerkbaar) (docx) tekstdocument met vertaling, voetnoten/aantekeningen (gereed!!) (docx) tekstdocument met de antwoorden op vragen (gereed) (docx) tekstdocumenten: in klas 6 gegeven dossiertoetsen: D6 (+ correctie)  en D7 (+correctie + feedback van Mw. Kalb) tekstdocumenten die je moeten steunen bij de indeling van het examen (doc) en de beantwoording van vragen (doc) Powerpoints over de geschiedenis t/m Augustus en het leven van Cicero. (pptx)  Met dank aan Inez van Egeraat ! PowerPoint van de traditionele Latijnmarathon (pptx) :gaat dit jaar niet door Vernieuwde minimumlijst stamtijden / onregelmatige werkwoorden SO over hoofdstuk 1 en 2;  SO over hoofdstuk 7 en 8: vragen én correctiemodel; SO over hoofdstuk 9 en 10; Iets geheel nieuws! Oefenmateriaal over diverse grammaticale onderwerpen: invuloefeningen, oefenteksten etc en de oplossingen bij al die oefeningen (eind april op superlatijn.nl!) Afbeeldingen (diverse formaten) Links van de hand van Wiebe Koopmans weer een examensite ! over de rol van de vrouw nog meer van de bekende Perseus-site over de vrouwen in Cicero’s leven (Engels) Het examen Latijn op vrijdag 22 mei 2015 was het Centrale Eindexamen Latijn. Het eerste tijdvak: opgaven - tekst - correctie. Het tweede tijdvak: opgaven - tekst - correctie (pdf) Overigens kun je via de Cito-site een model vinden van de puntenverdeling van vragen en vertaling in de twee tijdvakken. Hier te downloaden voor Latijn.