stilistica 1
gemaakt met Magix; 2022
Retorische vraag CvTE-definitie: Een vraag waarbij het niet de bedoeling van de vragensteller is dat er een antwoord gegeven wordt, maar waarbij een sterke bewering of aansporing tot uiting komt. Voorbeeld in het Nederlands Wie ziet niet soms zich liggen in de kist, geroerd, dat zoveel schoons moest ondergaan? Wie hoort uit 't graf niet roemen, stil voldaan, deugden die buiten hem geen stervling wist? J.A. Dèr Mouw (de mededelingen worden door vraagzinnen gedaan) Voorbeeld in het Latijn Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? .... Cicero, In Catilinam 1, 1 (Cicero stelt weliswaar formeel vragen, maar bedoelt ze niet als vragen waarop hij een antwoord vraagt. Het zijn voor hem stellige beweringen: wat is die Catilina een brutale vlerk!)