gemaakt met Magix; 2024
Downloads oefenzinnen (inclusief vertalingen) AcI/NcI; en ook een tweede serie oefenzinnen (inclusief vertalingen) gerundium/gerundivum oefenzinnen en uitleg (inclusief vertalingen) ablativus absolutus oefenzinnen en uitleg (inclusief vertalingen) coniunctivus; en nog een keer oefenzinnen en uitleg (inclusief vertalingen) futurum/futurum exactum invulschema congruentie (substantivum-adiectivum) met correctieblad. Extra: congruentie2. Extra: congruentie3 oefening met het lastige woordje “cum”, met correctieblad oefenzinnen en uitleg videre/videri oefeningen met participium; en een tweede exemplaar invulschema congruentie (substantivum-pronomen) met correctieblad oefening trappen van vergelijking en adverbia opzoekoefening woordenboek en KLG: nummer 1, nummer 2, nummer 3 oefening met werkwoordstijden omzetten, met correctieblad door de CvTE (Commissie van Toetsen en Eindexamens) afgegeven minimumlijst, voor wat betreft stamtijden