narratologie
gemaakt met Magix; 2024
Prospectie CvTE-definitie: het inlassen van een handeling of mededeling die vooruitloopt op / een aankondiging is van iets dat in de toekomst gaat gebeuren (flash-forward) Voorbeeld in het Nederlands Voorbeeld in het Latijn