gemaakt met Magix; 2024
Publius Vergilius Maro Publius VERGILIUS Maro werd in 70 voor Christus geboren te Mantua (Noord-Italië). Zijn achtergrond is niet-adellijk, zijn vader bezat een eenvoudig boerenbedrijf. Hoewel Vergilius wel een goede opleiding kreeg in de retorica, koos hij toch voor een carrière als dichter. Keizer Augustus kon de kwaliteiten van Vergilius goed gebruiken voor de verwezenlijking van zijn ideaal: de Romeinen moesten net als de Grieken (met de werken van Homerus, Ilias en Odyssee) een nationaal epos krijgen. Vergilius werd daartoe opgenomen in de vaste kring hofdichters rondom de persoonlijke vriend van de keizer, Maecenas, en werd ook financieel ondersteund. Het werk waarmee de Romeinen hun eigen nationale epos van Vergilius kregen, was de Aeneis. De Aeneis is in wezen een poging tot aemulatio (het overtreffen) van zowel de Ilias als de Odyssee. In 19 voor Christus was het werk nog niet gereed voor publicatie toen Vergilius stierf. Op aandringen van Augustus werd het werk toch gepubliceerd.