gemaakt met Magix; 2024
Examen 2016 - Vergilius Documenten: tekstdocument: pensum met Latijnse tekst (vrij bewerkbaar) (docx) tekstdocument (nu alles!!) met vertaling, voetnoten/aantekeningen (docx) tekstdocument met de antwoorden op vragen (docx) tekstdocument van het hele pensum, met nadruk op congruentie (taalkundig dus) (docx) tekstdocument met het hele pensum, maar met nadruk (opmerkingen) over de passages directe rede (docx) tekstdocumenten: dossiertoetsen klas 6: D6 (versie 1) ; D6 (versie 2); D7 (versie 1) ; D7 (versie 2) (docx) tekstdocumenten die je moeten steunen bij de indeling van het examen (doc) en de beantwoording van vragen (doc) PowerPoint over de Aeneis, met name de achtergronden. Mét een schematische weergave van de chronologie. Met dank aan Inez van Egeraat voor het idee over de tijdlijn (pptx) Vernieuwde minimumlijst stamtijden / onregelmatige werkwoorden Afbeeldingen: Aeneas met Anchises op de rug - Aeneas met Anchises op de rug (beeld) - Aeneas’ droom - Aeneas ontmoet Venus - Neptunus doet de storm bedaren - zwerftocht Aeneas (diverse formaten) Links op YouTube van de hand van Otto Gradstein voorgelezen teksten, aan de hand van PowerPoints Het nodige op YouTube: vermakelijk, oude film, Purcell, Engelstalig, nog een in Engels, weblessen (Engels), en meer Het examen Latijn op donderdag 19 mei 2016 was het eerste tijdvak van het Centraal Eindexamen Latijn. Hier vind je links naar de teksten, de opgaven en het correctiemodel (pdf). Blijkt het op 16 juni toch (nog) niet gelukt, dan is op woensdag 22 juni, ook van 9:00 tot 12:00 uur, het tweede tijdvak. Van dat tweede tijdvak vind je hier de teksten, de opgaven erbij en het correctievoorschrift (pdf).