stilistica 2
gemaakt met Magix; 2021
Zeugma CvTE-definitie: Voorbeeld in het Nederlands Voorbeeld in het Latijn