gemaakt met Magix; 2022
Quintus Horatius Flaccus: zijn werk In de Saturae (door hemzelf Sermones genoemd) bekritiseert Horatius toestanden en mensen, met name bepaalde menselijke gebreken als geldzucht. In de Epoden wordt de lyrische component met de satyrische gecombineerd: de rust en de voordelen van het landleven tegenover de ellende van de burgeroorlogen. De burgeroorlogen van de eerste eeuw voor Christus hebben diverse schrijvers beïnvloed in hun literaire invalshoeken. In de Oden/Carmina dienden oude Griekse lyrici als voorbeeld, met de uiteindelijke bedoeling in het Latijn gelijkwaardige werken te produceren. Heel bekend is de ode, die enerzijds afkeer, anderzijds bewondering laat zien voor Cleopatra, die in 31 voor Christus samen met Marcus Antonius door Octavianus bij Actium verslagen was. Relatief lang daarna werd een triomftocht gehouden, ter gelegenheid waarvan Horatius de ode (I, 37) dichtte die begint met: nunc est bibendum (nu moet er gedronken worden). Ook Epistulae schreef Horatius. Qua onderwerpen komen die in de buurt van de Saturae, maar de diepgang is groter. Horatius' humor en levenswijsheid krijgen ruim baan: carpe diem (pluk de dag), aurea mediocritas (de gulden middenweg). Eén van de Epistulae (Epistula ad Pisones) is eigenlijk een verhandeling over de dichtkunst en wordt herdoopt in Ars Poetica.