stilistica 2
gemaakt met Magix; 2024
Assonantie CvTE-definitie: Het herhalen van dezelfde beklemtoonde klinkers. Voorbeeld in het Nederlands Denkend aan Holland Zie ik brede rivieren Traag door oneindig Laagland gaan H. Marsman (in de woorden Traag, Laagland en gaan valt de nadrukkelijke lange A-klank op) Voorbeeld in het Latijn spumigeroque tuum fonti, qua plurimus exit, subde caput corpusque simul, simul elue crimen Ovidius, Metamorfoses 11, 141-142 (de U-klank valt nadrukkelijk op, in diverse woorden)