gemaakt met Magix; 2019
Actueel Klas 5 We hebben de eerste twee syllabi uit. Niet alles kunnen lezen, maar het belangrijkste wel. De Bacchanaliapassage van Livius was toch wel behoorlijk moeilijk voor vijfdeklassers. Seneca’s epistula 107 was wat dat betreft beter. Leve de ratio! We beginnen aan de laatste syllabus, die met capita selecta uit Ovidius’ werk. Op de rol staan passages uit Amores, Heroides en de Metamorphoses. Waarschijnlijk lezen we daar het verhaal van Atalanta en Hippomenes. Klas 6 Ovidius is onze examenauteur! We zijn bijna door het pensum heen. We hebben mooie verhalen uit de Metamorphoses gelezen. Apollo die achter Daphne aan zat. Actaeon die door zijn eigen honden verscheurd werd. En waarom? Tja, waarom? Na de verschrikkelijke gebeurtenissen in het Actaeonverhaal kwam er gelukkig een mooi verhaal met een happy end: Philemon en Baucis werden priesters. We verlieten de dactylische hexameter en vonden het elegisch distichon. Met de compleet uit de duim gezogen brief van de Trojaan Paris aan de Griekse Helena. En die van Helena aan Paris. Even fictief als de andere. En we besluiten met Ovidius’ autobiografie in de Tristia. Dan hebben we een mooi jaar gehad, met prachtige teksten van één van de grootste dichters aller tijden. Voor wie zakt - niet doen hoor! - rest Vergilius. Ook niet verkeerd, maar van een andere orde. Mededeling webmaster Mededeling van de webmaster. Finis documenti of zoiets Examenauteurs/-onderwerpen  2020 Vergilius, 2021 Cicero (retorica), 2022 Plinius + Martialis