stilistica 1
gemaakt met Magix; 2024
Tautologie CvTE-definitie: Het nevenschikkend herhalen van een begrip in andere woorden Voorbeeld in het Nederlands Gratis en voor niks (tweemaal achter elkaar hetzelfde uitgedrukt) Voorbeeld in het Latijn mollitque animos et temperat iras Vergilius, Aeneis 1, 57 (Hij verzacht hun gemoed en tempert hun woede )