stilistica 1
gemaakt met Magix; 2022
Vergelijking CvTE-definitie: Vorm van beeldspraak waarbij afgebeelde en beeld beide worden genoemd (dus met “als”, “zoals”, “gelijk aan” etc.). - afgebeelde: de realiteit waarnaar het beeld in een vergelijking verwijst - beeld: datgene wat in een vergelijking naar de realiteit verwijst - punt van overeenkomst: tertium comparationis/waarin komen het vergelekene en het beeld overeen in een vergelijking Voorbeeld in het Nederlands hij stormde als een tornado naar voren en scoorde een mooi doelpunt. (het vergelekene/object wordt in een vergelijking niet weg gelaten: een voetballer gaat energiek (als een tornado) naar voren en maakt op krachtige (als een tornado) wijze een doelpunt) Voorbeeld in het Latijn cruor emicat alte non aliter, quam cum vitiato fistula plumbo scinditur et tenui stridente foramine longas eiaculatur aquas atque ictibus aera rumpit Ovidius, Metamorfoses 4, 121-124 (het uit de wond van Pyramus spuitende bloed is het vergelekene; het beeld dat opgeroepen wordt, is een gescheurde waterbuis, waar kracht op staat. Tertium comparationis: het water schiet dan met stoten de lucht in, net als het bloed)