stilistica 1
gemaakt met Magix; 2024
Hyperbool CvTE-definitie: Een sterke overdrijving. Voorbeeld in het Nederlands Jij hebt altijd duizend woorden nodig (overdreven, die duizend woorden, en de aanduiding altijd: er wordt bedoeld: je hebt meestal (te) veel woorden nodig) Voorbeeld in het Latijn Talia iactanti stridens Aquilone procella velum adversa ferit, fluctusque ad sidera tollit Vergilius, Aeneis 1, 102-103 (natuurlijk heft de stormwind geen golven zo hoog als de sterren: bedoeld wordt dat de storm hele hoge golven teweegbracht)