stilistica 1
gemaakt met Magix; 2024
Asyndeton CvTE-definitie: Het opsommen van opeenvolgende tekstelementen zonder voegwoord (zonder voegwoord "en" noemt men het asyndeton copulatief, zonder voegwoord "maar" noemt men het asyndeton adversatief). Voorbeeld in het Nederlands Dan zou ik mijn boek vertalen in het Maleis, Javaans, Soendaas, Alfoers, Boeginees, Battaks... Multatuli, Max Havelaar (tussen de tekstelementen is een voegwoord "en" weg gelaten) Niet de regering, de oppositie is laks. (tussen de tekstelementen de regering en de oppositie is een voegwoord "maar" weg gelaten) Voorbeeld in het Latijn ornat quoque vestibus artus, dat digitis gemmas, dat longa monilia collo, aure leves bacae, redimicula pectore pendent. Ovidius, Metamorfoses 10, 263-265 (tussen de tekstelementen is een voegwoord "et" weg gelaten) nullam opem, prope mortem imminentem Livius, AuC 1, 58 (tussen de tekstelementen nullam opem en prope mortem imminentem is een voegwoord "maar" weg gelaten)