stilistica 2
gemaakt met Magix; 2024
Iuxtapositie CvTE-definitie: Voorbeeld in het Nederlands Voorbeeld in het Latijn