stilistica 2
gemaakt met Magix; 2024
Ellips CvTE-definitie: Het weglaten van één of meer tekstelementen die in de context gemakkelijk aangevuld kunnen worden. Voorbeeld in het Nederlands ik aan jou het groene (is alleen binnen de context van een volledige zin te begrijpen: hij geeft aan haar het rode boekje,... ik aan jou het groene: geef en boekje moeten gezien de context worden aangevuld) Voorbeeld in het Latijn “Icare”, ait, “moneo, ne, si dimissior ibis, unda gravet pennas, si celsior, ignis adurat .. Ovidius, Metamorfoses 8, 204-205 (in de tweede regel moet achter celsior het woord/de persoonsvorm ibis worden aangevuld voor een volledig uitgewerkte gedachte)