stilistica 1
gemaakt met Magix; 2024
Climax CvTE-definitie: Een reeks tekstelementen waarvan de inhoud een stijgende lijn in betekenis en/of lengte vertoont. Voorbeeld in het Nederlands uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen Herman Gorter (in de tekstelementen uren, dagen, maanden en jaren zit qua tijdsduur een stijgende opbouw: de tijdsduur wordt steeds langer) Voorbeeld in het Latijn laudat digitosque manusque bracchiaque et nudos media plus parte lacertos; Ovidius, Metamorfoses 1, 500-501 (in de tekstelementen digitos, manus, bracchia en lacertos zit qua omvang een stijgende opbouw: van klein naar groot, qua ledematen die te maken hebben met pakken)