gemaakt met Magix; 2019
Examen 2019 - Ovidius Documenten: tekstdocument: pensum met Latijnse tekst (vrij bewerkbaar) (docx) tekstdocument met vertaling, voetnoten/aantekeningen (t/m Helena @ Paris)   (docx) tekstdocument met vertaling, voetnoten/aantekeningen (t/m Helena @ Paris)   (pdf) tekstdocumenten: dossiertoetsen klas 6: D6 (1,opgaven); D6 (1,tekst); D6 (2); D7 (1) ;D7 (2) (docx) tekstdocumenten SO’s + antwoorden: SO1; SO2 woordenlijst pensum (frequentie >3), met dank aan Michael Buijkx (xslx) tekstdocumenten die je moeten steunen bij de indeling van het examen (doc) en de beantwoording van vragen (doc) PowerPoint van het examenpensum, t/m Helena @ Paris (pptx) Vernieuwde minimumlijst stamtijden / onregelmatige werkwoorden (docx) complete minimumlijst Latijn, geldig vanaf 2015 (bron: CvTE), inclusief stamtijden (docx) Nieuwe inzichten op scanderen: de laatste voet, hoe zit het nou? Artikel G. Boter (pdf) Afbeeldingen: Apollo & Daphne (01 - 02 - 03 - 04 - 05), Actaeon (01 - 02 - 03 - 04 - 05), Philemon & Baucis (01 - 02 - 03 - 04 - 05)    (diverse formaten) Links Het nodige op YouTube: Lyceo examentraining Latijn, besprekingen door Otto Gradstein: Apollo & Daphne, Actaeon, Philemon & Baucis, Paris @ Helena, Helena @ Paris, Tristia. Jacco Calis bespreekt passages (o.a. Tristia, Apollo & Daphne, Actaeon) uit het examenpensum 2019 op Youtube. Het examen Latijn op dinsdag 21 mei 2019 ben je van 9:00 uur tot 12:00 uur bezig met het Centrale Eindexamen Latijn. In de middag is het examen M & O. Dat belooft een simpel dagje te worden.