gemaakt met Magix; 2024
Examen 2019 - Ovidius Documenten: tekstdocument: pensum met Latijnse tekst (vrij bewerkbaar) (docx) tekstdocument met vertaling, voetnoten/aantekeningen (compleet) (docx) tekstdocument met vertaling, voetnoten/aantekeningen (compleet) (pdf) woordenlijst pensum (frequentie >3), met dank aan Michael Buijkx (xslx) tekstdocumenten die je moeten steunen bij de indeling van het examen (doc) en de beantwoording van vragen (doc) PowerPoint van het examenpensum (compleet) (pptx) Vernieuwde minimumlijst stamtijden / onregelmatige werkwoorden (docx) complete minimumlijst Latijn, geldig vanaf 2015 (bron: CvTE), inclusief stamtijden (docx) Nieuwe inzichten op scanderen: de laatste voet, hoe zit het nou? Artikel G. Boter (pdf) Afbeeldingen: Apollo & Daphne (01 - 02 - 03 - 04 - 05), Actaeon (01 - 02 - 03 - 04 - 05), Philemon & Baucis (01 - 02 - 03 - 04 - 05) (diverse formaten) Links Het nodige op YouTube: Lyceo examentraining Latijn, besprekingen door Otto Gradstein: Apollo & Daphne, Actaeon, Philemon & Baucis, Paris @ Helena, Helena @ Paris, Tristia. Jacco Calis bespreekt passages (o.a. Tristia, Apollo & Daphne, Actaeon) uit het examenpensum 2019 op Youtube. Het examen Latijn Op dinsdag 21 mei 2019 was je van 9:00 uur tot 12:00 uur bezig met het Centrale Eindexamen Latijn. Het was een lang examen, niet super moeilijk (als je tenminste alles bestudeerd had) met een tekst over Deucalion en Pyrrha als toetje (de tekst, niet de twee oudjes). Tja. Wat moeten we van die keuze zeggen? Er zijn leukere en meer aansprekende teksten van Ovidius te vinden. We hebben hier van tijdvak 1 de teksten, opgaven en correctiemodel. Van tijdvak 2 staan hier teksten, opgaven en correctiemodel. Zo makkelijk was het dus… Bleeee. N-term was 2.0, dat dan weer wel.