stilistica 1
gemaakt met Magix; 2024
Antithese CvTE-definitie: Het dicht bij elkaar geplaatst staan van inhoudelijk tegengestelde begrippen. Voorbeeld in het Nederlands Wat vriendelijker schijn bij vijandelijker haat! Wat bitterder gemoed bij zoeter liefdeteken! Wat zedelozer hart bij zedelijker spreken! Wat Christelijker groet bij duivelser verraad! uit: Verraderlijke kus van Heiman Dullaert. (de begrippen vriendelijker en vijandelijker, bitterder en zoeter, zedelozer en zedelijker, Christelijker en duivelser staan inhoudelijk diametraal tegenover elkaar) Voorbeeld in het Latijn Alieni adpetens, sui profusus Sallustius, De coniuratione Catilinae 5 (de begrippen alieni (=van een ander) en sui (=van zichzelf) staan inhoudelijk diametraal tegenover elkaar)