gemaakt met Magix; 2021
Examen 2022 - Plinius & Martialis Documenten: tekstdocument: pensum met Latijnse tekst (vrij bewerkbaar) (docx) tekstdocument met vertaling, voetnoten/aantekeningen (gereed!!) (docx) tekstdocumenten die je moeten steunen bij de indeling van het examen (doc) en de beantwoording van vragen (doc) Powerpoints over de geschiedenis t/m Augustus en het leven van Cicero. (pptx)  Met dank aan Inez van Egeraat ! Vernieuwde minimumlijst stamtijden / onregelmatige werkwoorden Afbeeldingen (diverse formaten) Links leeg Het examen Latijn leeg