narratologie
gemaakt met Magix; 2024
Verteltempo CvTE-definitie: de verhouding tussen verteltijd en vertelde tijd Wisseling van verteltempo is een middel om de luisteraar te boeien. Wanneer de verteltijd (de tijd die de auteur nodig heeft om zijn verhaal te vertellen) kleiner is dan de vertelde tijd (de hoeveelheid tijd die gebeurtenissen in een verhaal daadwerkelijk beslaan) ligt het verteltempo hoog. Is de verteltijd groter dan de vertelde tijd, dan is het verteltempo laag. Bij directe rede/dialoog is de verteltijd min of meer gelijk aan de vertelde tijd. Versnelling of vertraging van verteltempo kunnen de luisteraar aangenaam bezig houden. - verteltijd: tijd die gebruikt wordt om het verhaal te vertellen - vertelde tijd: de tijd die de (vertelde) gebeurtenissen in werkelijkheid in beslag nemen - versnelling: verteltijd is korter dan vertelde tijd - vertraging: verteltijd is langer dan vertelde tijd Voorbeeld in het Nederlands Voorbeeld in het Latijn