gemaakt met Magix; 2024
Latijn met KCV: kortweg LTC Tijden veranderen, tempus fugit. Time flies like hell, fruit flies like banana. Het vak KCV (Klassieke Culturele Vorming) verzorgde een stevige basis in de culturele component van de vakken Grieks en Latijn. Het maakte met ingang van augustus 2014 plaats voor een onderdeel binnen de nieuwe vakken GTC (Griekse Taal en Cultuur) en LTC (Latijnse Taal en Cultuur). Het gemiddelde van de cijfers die voor KCV-toetsen behaald worden komt in de reeks cijfers bij Latijn dan wel Grieks. Dat is afhankelijk van welke klassieke taal door een leerling gevolgd wordt. De webmaster.