gemaakt met Magix; 2019
Latijn met KCV: kortweg LTC Tijden veranderen, tempus fugit. Time flies like hell, fruit flies like banana. Het vak KCV (Klassieke Culturele Vorming) verzorgde een stevige basis in de culturele component van de vakken Grieks en Latijn. Het maakte met ingang van augustus 2014 plaats voor een onderdeel binnen de nieuwe vakken GTC (Griekse Taal en Cultuur) en LTC (Latijnse Taal en Cultuur). Op onze school werd het vak KCV al sinds jaar en dag op prima wijze invulling gegeven door Peter Barendregt, van origine docent geschiedenis. Hij blijft het “KCV’- gedeelte van de nieuwe vakken vullen, maar wordt daarin bijgestaan door Simon Slijkhuis. Simon heeft een eigen website: http://www.vanperseustotpercy.nl/. De Romereis is m.i.v. cursusjaar 2016-2017 weer terug verplaatst naar oktober. Vanwege de komst van de grotere cohorten die nu in de onderbouw te vinden zijn is zelfs besloten een Griekenlandreis parallel aan de Romereis te organiseren. De tweede versie daarvan heeft in oktober 2018 plaatsgevonden. Het gemiddelde van de cijfers die voor KCV-toetsen behaald worden komt in de reeks cijfers bij Latijn dan wel Grieks. Dat is afhankelijk van welke klassieke taal door een leerling gevolgd wordt.  De webmaster.