narratologie
gemaakt met Magix; 2024
Vertelperspectief CvTE-definitie: het gezichtspunt van waaruit de auteur het verhaal presenteert. Vertelperspectief is een middel om de luisteraar te laten mee leven. Bij auctoriaal vertelperspectief wordt het verhaal door een alwetende verteller verteld. De verteller kent de gedachten en gevoelens van zijn personages en kan de luisteraar manipuleren door bijvoorbeeld prospectieve elementen in te bouwen: hij licht een tip van de sluier op van het verdere verhaal. Hij tovert zelfs een milde lach op het gezicht van de luisteraar door dramatische ironie toe te passen. Het personage in het verhaal doet uitspraken en dingen waarvan het de - vaak dramatische - draagwijdte niet beseft, omdat het niet over de dubbele bodem van kennis beschikt waarover verteller en luisteraar wel beschikken. De verteller knipoogt als het ware naar de luisteraar. Je denkt als luisteraar: goh, hij moest eens weten. Door trucjes betrekt de verteller de lezer zeer bij de hoofdpersonages. Door dramatiseren, enargeia (gebeurtenissen met sprekende details visualiseren/zichtbaar maken) en auteurscommentaar (de persoonlijke mening van de auteur in een terzijde, direct bedoeld voor de luisteraar) wekt de verteller pathos op bij zijn luisteraars. Die voelen zelf ook trots, woede, medelijden, vaderlandsliefde, opluchting, walging etcetera bij bepaalde gebeurtenissen. Voorbeeld in het Nederlands Voorbeeld in het Latijn