stilistica 2
gemaakt met Magix; 2024
Praeteritio CvTE-definitie: Voorbeeld in het Nederlands Voorbeeld in het Latijn