stilistica 2
gemaakt met Magix; 2022
Praeteritio CvTE-definitie: Voorbeeld in het Nederlands Voorbeeld in het Latijn