stilistica 1
gemaakt met Magix; 2024
Hyperbaton CvTE-definitie: Het van elkaar scheiden van twee tekstelementen die een grammaticale eenheid vormen. N.B.: de scheiding van de tekstelementen wordt gevormd door tekstelementen die niet met de grammaticale eenheid te maken hebben. Voorbeeld in het Nederlands Voorbeelden in het Nederlands zijn nagenoeg niet te vinden. Dat heeft te maken met het feit dat in het Nederlands de woordvolgorde vrij strict is. Talen met buiging (vervoeging/verbuiging) hebben automatisch andere middelen om te laten zien dat het ene woord bij het andere hoort. Voorbeeld in het Latijn In nova fert animus mutatas dicere formas corpora Ovidius, Metamorfoses 1, 1-2 (de woorden nova en corpora, die samen één tekstelement vormen, staan ver uit elkaar geplaatst)