gemaakt met Magix; 2022
Examen 2011 - Vergilius Documenten: tekstdocument met vertaling, voetnoten/aantekeningen (geleidelijk opgebouwd) (doc) tekstdocument met de antwoorden op vragen (geleidelijk opgebouwd) (doc) tekstdocumenten met in klas 6 gegeven toetsen en SO’s, inclusief correctiemodel (docx) tekstdocumenten die je moeten steunen bij de indeling van het examen (docx) en de beantwoording van vragen (docx) PowerPoint van de traditionele Latijnmarathon (ppt) Afbeeldingen (diverse formaten) Links geen werkende links meer Het examen Latijn op vrijdag 27 mei 2011 was het Centrale Eindexamen Latijn. Eerste tijdvak: opgaven - teksten - correctie. Tweede tijdvak: opgaven - teksten - correctie. (pdf)