gemaakt met Magix; 2019
Tragedie Er zijn relatief weinig Romeinse tragedies overgeleverd. Toch hielden veel Romeinse schrijvers zich met het genre bezig en genoot tragedie groot aanzien. Ze kozen vaak Griekse tragedieschrijvers als voorbeeld. Typisch Romeins is dan dat de Romeinse tragici vonden dat ze de taak hadden hun Griekse voorgangers te overtreffen. Bij die natuurlijke neiging tot aemulatio kwam ook nog de Romeinse eigenschap om teksten van een dosis moraliserende taal te voorzien. De Romeinse schrijver wil voorbeelden stellen en spreekt daar alle retorische trucs voor aan. Auteurs: Livius Andronicus Cnaeus Naevius Quintus Ennius Marcus Pacuvius Lucius Accius Lucius Annaeus Seneca