gemaakt met Magix; 2019
Filosofie Filosofisch proza, het is moeilijk kort een samenvatting te geven zonder diep op filosofie als wetenschap in te gaan, wat hier niet de bedoeling is. Denkrichtingen als Stoa, Epicureïsme, Cynisme, Scepticisme zijn bij een aantal auteurs nadrukkelijk vertegenwoordigd, bij andere auteurs zien we er slechts vage verwijzingen naar. In de praktijk van de schoolliteratuur kom je Stoïsche teksten en een heel enkele Epicureïsche tekst tegen. En iemand als Cicero ontpopt zich als een eklektisch auteur, die uit bestaande systemen een eigen systeem bouwt. Seneca hield zich bezig met de Stoa. De Stoa/het Stoïcisme is genoemd naar de Stoa Poikilè in Athene en werd rond 300 voor Christus door Zeno gesticht. De Stoa bevat een volledig plan, compleet met eigen fysica, logica en ethica. (Ethisch) doel is dat de mens gelukkig is. Terminologie die je vaak tegenkomt: ratio, deus, providentia, fatum, virtus, natura, sapiens, proficiens, summum bonum, indifferentia, apatheia. Auteurs: Lucius Annaeus Seneca Marcus Tullius Cicero Titus Lucretius Carus