gemaakt met Magix; 2019
Epigram Het Romeinse epigram is een puntdicht. Daarmee wordt bedoeld dat het een kort gedichtje is met een punt/pointe erin. Soms gaat het zover dat er sprake is van een spotdicht. Het epigram heeft vaak de vorm van een elegie (mini-elegie), namelijk het elegisch distichon. Maar er waren in de op aemulatio gerichte samenleving van de Romeinen altijd frivole kunstenaars die zich niet wilden laten persen in een corset van een vastgelegd metrum en die dus af en toe een ander metrum uit probeerden. De oorsprong van het Romeinse epigram is wederom het Griekse epigram, dat evenwel een grafschrift was. Auteurs: Quintus Ennius Caius Valerius Catullus Marcus Valerius Martialis