gemaakt met Magix; 2021
Examen 2012 - Livius Documenten: tekstdocument: pensum met Latijnse tekst (vrij bewerkbaar) (doc) tekstdocument met vertaling, voetnoten/aantekeningen (geleidelijk opgebouwd) (doc) tekstdocument met de antwoorden op vragen (geleidelijk opgebouwd) (doc) tekstdocumenten met in klas 6 gegeven toetsen en SO’s, inclusief correctiemodel (doc) tekstdocumenten die je moeten steunen bij de indeling van het examen (doc) en de beantwoording van vragen (doc) PowerPoint van de traditionele Latijnmarathon (pptx) Afbeeldingen (diverse formaten) tekst ter toelichting (mw. Kalb) Guilt & Shame (doc) ; praefatio Tacitus’ Annales (doc) ; Fabulaeversie (doc) ; stamboom Tarquinii (doc); Links geen werkende links meer gevonden Het examen Latijn op vrijdag 25 mei 2012 was het Centrale Eindexamen Latijn. Eerste tijdvak: opgaven - teksten - correctie.  Tweede tijdvak: opgaven - teksten - correctie. (pdf)