Latin   Library The
gemaakt met Magix; 2017
Latijn met KCV: kortweg LTC Tijden veranderen, tempus fugit. Time flies like hell, fruit flies like banana. Het vak KCV (Klassieke Culturele Vorming) verzorgde een stevige basis in de culturele component van de vakken Grieks en Latijn. Het maakte met ingang van augustus 2014 plaats voor een onderdeel binnen de nieuwe vakken GTC (Griekse Taal en Cultuur) en LTC (Latijnse Taal en Cultuur). Op onze school werd het vak KCV al sinds jaar en dag op prima wijze invulling gegeven door Peter Barendregt, van origine docent geschiedenis. Hij blijft het “KCV’- gedeelte van de nieuwe vakken vullen. De Romereis komt m.i.v. cursusjaar 2016-2017 weer terug naar oktober. Vanwege de komst van de grotere cohorten die nu in de onderbouw te vinden zijn is zelfs besloten een Griekenlandreis parallel aan de Romereis te organiseren. De situatie met de Romereis in april heeft toen ook gevolgen voor de inhoud van de diverse syllabi. We hebben binnen de sectie afgesproken dat vanuit de talen Latijn en Grieks ook input komt voor het C-deel, het cultuurgedeelte. De PTA’s voor die vakken zijn met ingang van de cursus 2014- 2015 daarom licht aangepast en bevatten als stof voor de tweede toets een aantal specifieke Rome- gerelateerde teksten met daarnaast een aantal inscripties. Met het terug verplaatsen van de Romereis naar oktober is het belangrijk KCV weer voor het grootste gedeelte in de vierde klas te krijgen. Het gemiddelde van de cijfers die voor KCV-toetsen behaald worden komt in de reeks cijfers bij Latijn dan wel Grieks. Dat is afhankelijk van welke klassieke taal door een leerling gevolgd wordt.  De webmaster.