gemaakt met Magix; 2018
Actueel Klas 5 We lezen uit de syllabus Cicero/Seneca. Daarbij lezen we eerst epistula 47 van Epistulae morales ad Lucilium (Seneca), de zogenaamde slavenbrief. Daarna gaan we het Cicero-gedeelte aanpakken. Er volgen nu snel proefvertalingen. Klas 6 De stof is af. De cijfers zijn nagenoeg allemaal verzameld, waarmee dus ook het dossier vrijwel compleet is. Er volgt nog een hele grote toets over alle stof (op de passage uit De vita beata na). Dat is de D7, die in de toetsweek gegeven wordt. In de weken na de toetsweek zijn de examentrainingen. En er is nog een herkansingsdag voor de zesdeklassers, waarop ze maar liefst twee toetsen - alleen niet van hetzelfde vak - kunnen herkansen. Daarna worden de schoolexamencijfers definitief vastgesteld. Na het examen in mei wordt uiteindelijk het definitieve cijfer voor Latijn bepaald. Pas op! Laat Latijn niet “lopen” omdat het bijvoorbeeld zo veel is. Je moet bij het centrale examen zelf (dus die periode in mei) gemiddeld minimaal een 5,5 halen! Van een zware onvoldoende voor Latijn heb je dus veel hinder! Pas als je die 5,5 behaald hebt wordt er verder gerekend met je schoolexamencijfers erbij. Examenauteurs/-onderwerpen  2019 Ovidius; 2020 Vergilius, 2021 Cicero (retorica), 2022 Plinius + Martialis