gemaakt met Magix; 2018
Examen 2019 - Ovidius Documenten: tekstdocument: pensum met Latijnse tekst (vrij bewerkbaar) (docx) tekstdocument met vertaling, voetnoten/aantekeningen    (docx) tekstdocument met vertaling, voetnoten/aantekeningen    (pdf) tekstdocument met de basiswoorden per passage (docx) tekstdocumenten: dossiertoetsen klas 6: D6 (versie 1); D6 (versie 2); D7 (versie 1) ;D7 (versie 2) (docx) tekstdocumenten SO’s + antwoorden: SO1; SO2; SO3 tekstdocumenten die je moeten steunen bij de indeling van het examen (doc) en de beantwoording van vragen (doc) PowerPoint van het examenpensum, t/m Actaeon (pptx) Vernieuwde minimumlijst stamtijden / onregelmatige werkwoorden (docx) complete minimumlijst Latijn, geldig vanaf 2015 (bron: CvTE), inclusief stamtijden (docx) Nieuwe inzichten op scanderen: de laatste voet, hoe zit het nou? Artikel G. Boter (pdf) Afbeeldingen: Apollo & Daphne (01 - 02 - 03 - 04 - 05), Actaeon (01 - 02 - 03 - 04 - 05), Philemon & Baucis (01 - 02 - 03 - 04 - 05)    (diverse formaten) Links van de hand van Wiebe Koopmans weer een examensite Het nodige op YouTube: Lyceo examentraining Latijn, besprekingen door Otto Gradstein: Apollo & Daphne, Actaeon, Philemon & Baucis, Paris @ Helena, Helena @ Paris, Tristia. Het examen Latijn op dinsdag 21 mei 2019 ben je van 9:00 uur tot 12:00 uur bezig met het Centrale Eindexamen Latijn. In de middag is het examen M & O. Dat belooft een simpel dagje te worden.