gemaakt met Magix; 2019
BLOG: oud 7 september 2015 Zo heel veel doe ik niet aan dit blog. Gemakzucht. Ik neem mij bijvoorbeeld voor om alle leuke dingen die gebeuren in dit blog te vertellen. Maar er gebeuren helemaal niet zo veel leuke dingen. Mijn leerlingen zijn leuk, ze zouden hier en daar harder kunnen werken, maar het zijn in het algemeen brave volgzame typjes. Samen met mevrouw Van den Dries geef ik nu Latijn in de zesde klas. Zij heeft tweemaal een blokuur en ik geen enkele keer. Dus we lopen ongeveer gelijk, maar dat gaat in horten en stoten. Zeker weten, het komt allemaal goed. En anders gooien we er weer een marathon tegen aan. 21 oktober 2015 Druk in de weer met de site. Een en ander moet meer toegankelijk worden. Dat kost tijd, moeite en geeft veel frustratie af en toe. Gelukkig is de herfstvakantie weer bijna voorbij, zodat we weer andere stappen kunnen maken. Dan samen met de leerlingen en niet alleen achter mijn PC. 15 november 2015 Onder de indruk van de ellende die mensen elkaar kunnen aandoen toch maar aan het werk. De examenkandidaten zijn langzamerhand aan het wennen aan de hoeveelheid stof. Aan het idee dat ze met een werkvertaling pas beginnen met het begrijpen van de stof moeten ze nog wennen. Een tiental zesdeklassers heeft uit eigen beweging mee gedaan aan de vertaalwedstrijd van de klassieke olympiaden. Die wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door de VCN, het NKV  en de Stichting Vrienden van het Gymnasium en vindt de laatste jaren steeds plaats in Utrecht op het CGU. Dit jaar kwam de tekst uit Quintilianus’ Institutio Oratoria. Het was een passage over de manier waarop Quintilianus vond dat men als leraar moest omgaan met leerlingen. Het mooiste is dat zijn observaties en waarnemingen eigenlijk gewoon nog steeds gelden.